Thảm Bi-A , Văn Phòng RiO

Chất liệu: BCF polypropylene

PP nhuộm: 100% Solution Dyed

Độ cao sợi: 3mm

Tổng Độ Dày: 4.5mm

Kiểu đế: nhựa đường

Kích thước: 50*50cm

Công Nghệ : Indonesia

Xuất xứ: Trung Quốc